top of page

TEKNİK IDEA MÜHENDİSLİK

Doğalgaz Tesisatı

637653179650000000-75-444dogalgaz-istasyonu--1.jpeg

     Doğalgaz tesisatı, doğalgazın, doğalgaz dağıtım şebekesinden binalara ve diğer yapılara taşınmasını sağlayan sistemdir. Doğalgaz tesisatlarında, borular, vanalar, sayaçlar ve diğer ekipmanlar kullanılır.

Doğalgaz tesisatlarının temel amacı, doğalgazın güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Doğalgaz tesisatları, aynı zamanda, doğalgaz kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını ve çevrenin korunmasına yardımcı olur.

Doğalgaz tesisatları, genellikle aşağıdaki ekipmanlardan oluşur:

  • Ana gaz vanası: Ana gaz vanası, doğalgaz tesisatının girişinde yer alır ve doğalgazın tesisata girmesini kontrol eder.

  • Dağıtım boruları: Dağıtım boruları, doğalgazı tesisat içerisinde taşır.

  • Tüketim cihazları: Tüketim cihazları, doğalgazın kullanıldığı cihazlardır.

  • Vanalar: Vanalar, doğalgazın akışını kontrol eder.

  • Sayaçlar: Sayaçlar, doğalgazın tüketimini ölçer.

Doğalgaz tesisatları, bir binanın veya yapının kullanım amacına ve büyüklüğüne göre farklı şekilde tasarlanır ve kurulur. Doğalgaz tesisatlarının tasarımı ve kurulumu, doğalgaz yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

Doğalgaz tesisatlarının düzenli olarak bakımı ve onarımı yapılması, doğalgazın güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yardımcı olur. Doğalgaz tesisatlarında oluşan arızalar, doğalgaz kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını engelleyebilir ve çevreye zarar verebilir.

Doğalgaz tesisatlarının çeşitleri şunlardır:

  • İç tesisat: İç tesisat, doğalgazın binalara ve diğer yapılara taşınmasını sağlayan tesisattır.

  • Dış tesisat: Dış tesisat, doğalgazın doğalgaz dağıtım şebekesinden binalara ve diğer yapılara taşınmasını sağlayan tesisattır.

  • Endüstriyel tesisat: Endüstriyel tesisat, doğalgazın endüstriyel tesislerde kullanılmasını sağlayan tesisattır.

  • Yakıt tankı tesisatı: Yakıt tankı tesisatı, doğalgazın depolanması için kullanılan tesisattır.

  • Otomatik gaz kesme tesisatı: Otomatik gaz kesme tesisatı, doğalgaz kaçağı veya yangın gibi durumlarda doğalgazın otomatik olarak kesilmesini sağlayan tesisattır.

Doğalgaz tesisatlarının maliyeti, tesisatın büyüklüğüne, kullanılan ekipmanlara ve işçilik maliyetlerine göre değişir.

bottom of page