top of page

TEKNİK IDEA MÜHENDİSLİK

Mekanik Tesisat Projelendirme

mekanik-tesisat-projelendirme-2_hizmetler_g321_1600x982_DgZBpV3s.png

      Mekanik tesisat projesi, bir binanın veya yapının ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, yangın söndürme ve doğalgaz tesisatlarını kapsayan bir projedir. Mekanik tesisat projeleri, genellikle makine mühendisleri tarafından hazırlanır.

Mekanik tesisat projelerinin temel amacı, binanın veya yapının ihtiyaç duyduğu mekanik tesisat sistemlerini tasarlamak ve bu sistemlerin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Mekanik tesisat projeleri, binanın veya yapının kullanım amacına, büyüklüğüne ve özelliklerine göre farklı şekilde hazırlanır.

Mekanik tesisat projeleri, genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Mimari proje: Mimari proje, binanın veya yapının genel özelliklerini gösteren bir projedir. Mekanik tesisat projesi, mimari projeye uygun olarak hazırlanır.

 • Mekanik tesisat sistemleri: Mekanik tesisat projesi, binanın veya yapının ihtiyaç duyduğu ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, yangın söndürme ve doğalgaz tesisat sistemlerini tanımlar.

 • Sistemlerin tasarımı: Mekanik tesisat projesi, sistemlerin tasarımını ve boyutlandırmasını içerir.

 • Sistemlerin montaj ve bağlantı detayları: Mekanik tesisat projesi, sistemlerin montaj ve bağlantı detaylarını içerir.

 • Sistemlerin test ve devreye alma prosedürleri: Mekanik tesisat projesi, sistemlerin test ve devreye alma prosedürlerini içerir.

Mekanik tesisat projeleri, binanın veya yapının yapım aşamasında önemli bir rol oynar. Mekanik tesisat projelerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, binanın veya yapının güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Mekanik tesisat projeleri, genellikle aşağıdaki aşamalarda hazırlanır:

 • Projelendirme aşaması: Bu aşamada, mimari projeye uygun olarak mekanik tesisat sistemleri tanımlanır ve tasarlanır.

 • Teknik çizim aşaması: Bu aşamada, mekanik tesisat sistemlerinin tasarımları teknik çizimlere dönüştürülür.

 • Detaylandırma aşaması: Bu aşamada, mekanik tesisat sistemlerinin montaj ve bağlantı detayları belirlenir.

 • Onaylı proje aşaması: Bu aşamada, mekanik tesisat projesi ilgili kurumlar tarafından onaylanır.

Mekanik tesisat projeleri, binanın veya yapının kullanım amacına, büyüklüğüne ve özelliklerine göre farklı maliyetlere sahip olabilir.

Sıhhi tesisatlar, genel olarak iki ana bölümden oluşur:

 • Temiz su tesisatı: Bu tesisat, binalara temiz suyun temin edilmesini sağlar. Temiz su tesisatı, içme suyu şebekelerinden veya su kuyularından alınan suyun borular aracılığıyla binalara taşınmasını sağlar.

 • Kirli su tesisatı: Bu tesisat, binalardan kirli suların uzaklaştırılmasını sağlar. Kirli su tesisatı, lavabo, duş, klozet, vb. yerlerden gelen kirli suların borular aracılığıyla kanalizasyona taşınmasını sağlar.

Sıhhi tesisatlarda kullanılan başlıca elemanlar şunlardır:

 • Borular: Sıhhi tesisatlarda, suyun taşınmasını sağlayan borular kullanılır. Borular, genellikle plastik, metal veya betondan yapılır.

 • Vanalar: Boruların kontrol edilmesini sağlayan vanalar kullanılır. Vanalar, suyun akışını açmak, kapatmak veya kontrol etmek için kullanılır.

 • Armatürler: Suyun kullanılmasını sağlayan armatürler kullanılır. Armatürler, lavabo, duş, klozet, vb. yerlerde kullanılır.

 • Diğer elemanlar: Sıhhi tesisatlarda, boruların bağlantısını sağlayan dirsek, T, vb. elemanlar da kullanılır.

Sıhhi tesisatların düzenli olarak bakımı ve onarımı yapılması, binalarda yaşanabilir bir ortamın korunması için gereklidir. Sıhhi tesisatlarda oluşan arızalar, su sızıntılarına, küf ve rutubete neden olabilir. Bu da binalarda sağlık sorunlarına yol açabilir.

bottom of page