top of page

TEKNİK IDEA MÜHENDİSLİK

Mekanik Tesisat Danışmanlık Hizmeti

      Mekanik tesisat danışmanlığı, bir binanın veya yapının mekanik tesisat sistemlerinin tasarımı, kurulumu, bakımı ve onarımı ile ilgili konularda uzman kişiler tarafından verilen hizmettir. Mekanik tesisat danışmanları, genellikle makine mühendisleri veya mimarlar tarafından verilir.

Mekanik tesisat danışmanlığının temel amacı, binanın veya yapının ihtiyaç duyduğu mekanik tesisat sistemlerinin en verimli ve ekonomik şekilde tasarlanması, kurulması, bakımı ve onarılmasını sağlamaktır. Mekanik tesisat danışmanları, binanın veya yapının kullanım amacına, büyüklüğüne ve özelliklerine göre en uygun mekanik tesisat sistemlerini belirlemeye yardımcı olur.

Mekanik tesisat danışmanları, genellikle aşağıdaki hizmetleri sunar:

 • Projelendirme: Mekanik tesisat danışmanları, binanın veya yapının mekanik tesisat sistemlerinin projelendirilmesine yardımcı olur.

 • Kurulum: Mekanik tesisat danışmanları, binanın veya yapının mekanik tesisat sistemlerinin kurulmasına yardımcı olur.

 • Bakım: Mekanik tesisat danışmanları, binanın veya yapının mekanik tesisat sistemlerinin bakımını sağlar.

 • Onarım: Mekanik tesisat danışmanları, binanın veya yapının mekanik tesisat sistemlerinin onarımını sağlar.

Mekanik tesisat danışmanlığı, binanın veya yapının güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için önemli bir hizmettir. Mekanik tesisat danışmanları, binanın veya yapının ihtiyaç duyduğu mekanik tesisat sistemlerinin en uygun şekilde tasarlanmasına ve kurulmasına yardımcı olarak, binanın veya yapının konforunu, güvenliğini ve enerji verimliliğini artırır.

Mekanik tesisat danışmanlığı, genellikle aşağıdaki durumlarda gereklidir:

 • Yeni bir bina veya yapı inşa ediliyorsa

 • Mevcut bir binada veya yapıda mekanik tesisat sistemleri yenileniyorsa veya değiştiriliyorsa

 • Mevcut bir binada veya yapıda mekanik tesisat sistemlerinde arızalar meydana gelmişse

Mekanik tesisat danışmanlığı, binanın veya yapının özelliklerine, ihtiyaç duyulan hizmetlere ve danışmanlığın kapsamına göre farklı maliyetlere sahip olabilir.

Mekanik tesisat danışmanlığının faydaları şunlardır:

 • Binanın veya yapının konforunu artırır. Mekanik tesisat danışmanları, binanın veya yapının ihtiyaç duyduğu mekanik tesisat sistemlerini en uygun şekilde tasarlayarak, binanın veya yapının içindeki sıcaklık, nem ve hava kalitesini en iyi seviyeye getirir.

 • Binanın veya yapının güvenliğini artırır. Mekanik tesisat danışmanları, binanın veya yapının ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini en uygun şekilde tasarlayarak, binanın veya yapının içindeki insanların ve varlıkların güvenliğini sağlar.

 • Binanın veya yapının enerji verimliliğini artırır. Mekanik tesisat danışmanları, binanın veya yapının ihtiyaç duyduğu mekanik tesisat sistemlerini en verimli şekilde tasarlayarak, binanın veya yapının enerji tüketimini azaltır.

 • Maliyet tasarrufu sağlar. Mekanik tesisat danışmanları, binanın veya yapının ihtiyaç duyduğu mekanik tesisat sistemlerini en doğru şekilde tasarlayarak, binanın veya yapının maliyetini düşürür.

Mekanik tesisat danışmanlığı, bir binanın veya yapının sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için önemli bir hizmettir.

bottom of page